Flutter’da Basit Bir Şekilde Widget Oluşturma

Her bir Flutter uygulaması bir widget ağacından oluşur. Widget’lar davranış durumlarına göre iki kategoriden oluşurlar:

StatefulWidget: widget’ın davranışı durum değişikliğine göre güncellenmesi gerekiyorsa bu bir StatefulWidget’tır.

StatelessWidget: widget verisinin sadece gösterilmesi (sunumu) gerekiyor ise bu StatelessWidget’tır. 

StatelessWidget Oluşturma:

“stless” kısa yolu ile statelessWidget şablonu oluşturulur. 

Burada $1 yerine oluşturulan class’ın isminin yazılması beklenmektedir. Aşağıdaki örnekte class ismi olarak “IsTakip” belirlenmiştir.

Oluşturulan “statelessWidget” içerisinde bir adet “build” isimli “widget” tipinde bir fonksiyon mevcuttur. Ve onunda içerisinde “BuildContex” tipinde “contex” yapısı yerleştirilmiştir. Son olarak da “return Container” oluşturulmuştur. “return” ile oluşturulacak widget’ları geri döndürme işlemi yapılmaktadır. “home” propertisi içerisinde “IsTakip” widget’ını kullanacağı için direkt geri döndürdü değer “MaterialApp” widget’ı ile ekrana çizilir. “Container” yerine bir “Text” oluşturulduğunda, Text içerisinde yazılan “Merhaba” değeri, direkt olarak ekrana çizilmiş olur.

StatefullWidget Oluşturma:

“stful” ya da “stf” kısa yolu ile statefulWidget şablonu oluşturulur.

Burada StatelessWidget’dan farklı olarak $1 yerine class ismi yazılırken (IsTakip) aynı anda 5 farklı yere yazılmış olur. 

StatelessWidget’dan bir diğer farkı ise, StatefulWidget’larda 2 adet class oluşturulur. 1.class StatefulWidget’ı miras(extends) alarak createState() fonksiyonu ile IsTakipState’i çalıştırır. 2.class’ta ise değiştirilecek durumlar oluşturulur. 1.class içerisindeki createState() fonksiyonu ile 2.class tetiklenir.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.