Scaffold Widget…

İçerisinde birçok property bulunduran bu sınıf; görsel düzen yapısını uygular. Uygulama ekranında temel bir iskelet (üst bilgi çubuğu, kalıcı alt sayfa görüntüsü) oluşturmak için API’ler sağlar.

Scaffold widget’ını property olmadan kullanıldığında bize boş bir sayfa sunar:

Scaffold içerisinde sık kullanılan property çeşitleri başlıca şu şekildedir:

appBar: Uygulama ekranın üstünde görüntülenecek bir uygulama çubuğudur. (Detayları bir sonraki blog konusudur.)

backgroundColor: Arka plan rengini belirler.

body:  Scaffold’un gövde kısmını oluşturur. İçerisine birçok widget alabilir.

appBar, backgroundColor ve body property’lerini içeren bir örnek inceleyecek olursak;

floatingActionButton:  Uygulama ekranın sağ alt köşesinde oluşan düğmeye denir.

floatingActionButtonLocation: floatingActionButton’ın varsayılan yerini değiştirilmesini sağlar. FloatingActionButtonLocation widget’i kullanılarak bu işlem gerçekleştirilir. Bu widget’in içerisinde de centerFloat, centerDocked, centerTop vb. özellikleri mevcuttur.

floatingActionButton ve floatingActionButtonLocation property’leri örneğimize ekleyelim:

bottomNavigationBar: Uygulama ekranın altında görüntülenecek bir alt gezinme çubuğudur. Aşağıda örneğimize eklenmiştir.

drawer: Gövdenin yanında görüntülenen, genellikle mobil uygulamalarda gizlenen paneldir:

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.