Ninja Kod Posts

Genel ReactJS Türkçe

Genel ReactJS

Her bir Flutter uygulaması bir widget ağacından oluşur. Widget’lar davranış durumlarına göre iki kategoriden oluşurlar: StatefulWidget: widget’ın davranışı durum değişikliğine göre güncellenmesi gerekiyorsa bu bir StatefulWidget’tır. StatelessWidget: widget verisinin sadece gösterilmesi…

Flutter Genel Türkçe

React ile ilgili başlangıç seviyesinden bilgiler vermeden önce bazı temel konseptlerin farkına varılması ve özümsenmesi gerekir. Daha önceden server side rendering (bundan sonra SSR olarak bahsedilecek) ile çalışmış birisinin temel…

Genel ReactJS

Her bir Flutter uygulaması widget ağacından oluşmaktadır.  Bu uygulamada Materialapp kütüphanesindeki widgetlardan “material.dart” import edilerek Material design kütüphanesinden faydalanılmıştır. Ekrana “Hello Word…!” Yazdırma… Dart programlama dili kullanıldığı için ana işlemler “main()”…

Flutter Genel Türkçe

Flutter Türkçe

Genel

Ülkemizde oldukça popüler olan bir dil olan c# nedir? Bu programlama diliyle neler yapılabilir? C# Microsoft tarafından 2001 yılında piyasaya sürülen orta seviye bir programlama dilidir.Programlama dilleri 3 e ayrılır.…

.NET

English ReactJS

ReactJS