.NET Repeater Kontrolü Kullanımı

dotnet-repeater-control

Eğer sizde benim gibi tüm kontrolü elinde bulundurmayı seven biriyseniz, .NET’de veri listeleme konusunda bu ufak ama yararlı bilgiye göz atmanızı öneririm

Malumunuz .NET sunduğu hazır bileşenler ile geliştiricilere büyük kolaylıklar sağlıyor. Fazladan kod yazmadan basit işleri sürükle bırak ve birkaç ayar ile halledebiliyorsunuz. Eğer sizde .NET’ in veri listemelerinde kullandığı HTML şablonundan rahatsız oluyorssanız ( ki olmamak elde değil <thead> etiketlerini bile basmıyor ) o zaman .NET’ in repeater kontrolü aşağıda gösterdiğim şekilde özelleştirebilirsiniz.

Ya da iyice alt seviyeye inmek isterseniz klasik komutlar ( for loop ) hala emrinize amede

<asp:repeater id=”rpTest” runat=”server”>

     <HeaderTemplate>

            <table class=”table table-striped table-hover table-responsive”>

             <thead>

                      <th>Ad</th>

                      <th>Soyad</th>

             </thead>

             <tbody>

    </HeaderTemplate>

    <ItemTemplate>

              <tr>

                     <td><%# Eval(Data.Name)%></td>

                     <td><%# Eval(Data.Surname)%></td>

             </tr>

   </ItemTemplate>

<FooterTemplate>

          </tbody>

          </table>

</FooterTemplate>

</asp:repeater>

 

Anlaşıldığı üzere verilerin listelenmesi <ItemTemplate></ItemTemplate> etiketleri arasında gerçekleştiriyor. Ben örneği tablo olarak göstermeye çalıştım tabiki farklı listeleme yöntemleride uygulanabilir ( ul, ol, vs ).

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.