Java ArrayList Kullanımı ve Klasik Array İle Karşılaştırması

Java ArrayList Kullanımı

Java’da veriyi yapısı oluşturmak için kullanılan bir kaç yol vardır. Bunlardan birisi ArrayList‘dir

ArrayList objedir. Kendi özelinde bazı methodlar bulundurur. Obje olmasından dolayı memoryde heap bölgesinde yaşar. Dinamik bir yapısı vardır. Tanımlama sırasında boyut belirtmeye gerek yoktur.

ArrayList Tanımlama

ArrayList<String> myList = new ArrayList<String>();

 

En Çok Kullanılan Metodları

add(obj) : Diziye yeni bir eleman ekler.

remove(obj) : Diziden eleman çıkarır.

size(obj) : Dizi boyutunu verir. Integer tipinde dönüş sağlar.

indexOf(obj) : Parametre olarak aldığı objenin  indexini verir. Integer tipinde değer döner. -1 dönmesi objenin dizide bulunamadığı anlamına gelir.

contains(obj) : Parametre olarak aldığı objenin dizide olup olmadığını kontrol eder. Obje varsa true döner.

 

ArrayList ile ilgili resmi dökümanlara ulaşmak için tıklayın

 

ArrayList ve Klasik Array Kullanımı Karşılaştırması

Tanımlama

ArrayList:
ArrayList<String> myList = new ArrayList<String>();

Array:
String[] myList = String[2];

 

 

Diziye Eleman Ekleme

ArrayList:
String a = new String(“test”);
s.add(a);

Array:
String a = new String(“test”);
myList[0] = a;

 

Dizi Boyutunu Elde Etme

ArrayList:
int size = myList.size();

Array:
int size = myList.length;

 

 

Dizi Elemanına Ulaşma

ArrayList:
Object o = myList.get(0);

Array:
String o = myList[0];

 

 

Diziden Eleman Çıkarma

ArrayList:
myList.remove(0);

Array:
myList[0] = null;

 

 

Dizi Elemanı Varlığını Kontrol Etme

ArrayList:
boolean isIn = myList.contains(a);

Array:
boolean isIn = false;

for(String item : myList){
if(a.equals(item)){
isIn = true;
break;
}
}

 

İyi Javalar 🙂

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.