Flutter İle “Hello Word…!”

Her bir Flutter uygulaması widget ağacından oluşmaktadır.  Bu uygulamada Materialapp kütüphanesindeki widgetlardan “material.dart” import edilerek Material design kütüphanesinden faydalanılmıştır.

Ekrana “Hello Word…!” Yazdırma…

Dart programlama dili kullanıldığı için ana işlemler “main()” fonksiyonu içerisinde gerçekleştirilmektedir. “runApp()” fonksiyonu ile Flutter uygulaması çalıştırılır. runApp içerisinde de Materialapp widget’ı oluşturulmalı. Materialapp içerisindeki home propertisi ile ekrana yazı yazdırmak için “Text()” widgeti kullanılır.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.