Dart Programlama Dili (Değişkenler, veri tipleri)

Merhaba, Bugün Dart programlama dilini genel bir giriş yapacağız.

Dart Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir programlama dilidir. 

. . .

Özellikleri:

 • Dart dili kullanılarak web, sunucu, Android, IOS ve IOT(Internet of Things, Nesnelerin İnterneti) cihazlarda geliştirme yapılabilir.
 • Nesne tabanlı bir dildir. Yani her şey aslında Object sınıfından miras alan bir nesnedir(null dahil).
 • Tutulan verinin türüne göre farklı veri tipleriyle değişkenler tanımlanır.
 • Her program bir “main()” ana fonksiyonu içermek zorundadır.

. . .

Dart Dilinin Avantajları:

 • Esnek, öğrenmesi kolay, C, C#, Java dillerine benzer bir söz dizilimine(syntax) sahiptir.
 • “Hot Reload” özelliği ile anında uygulamadaki değişiklikleri görebilme imkan tanır.
 • “Async-await” ile asenkron bir yapıya ihtiyaç duyulduğunda eşzamansız bir çalışma ortamı sağlar.
 • AOT(Ahead Of Time) derleyicisi ile JIT(Just In Time) aksine  kaynak kodu önceden  derleyip makine diline hızlıca çevirdiği için performans sağlar.
 • JavaScript derleyicisi olan dart2js ile web için hızlı bir derleme işlemini gerçekleştirir.

. . .

Değişkenler ve Veri Tipleri:

Bir işlemi gerçekleştirmek için ilk yapılması gereken şey o veriyi hafızaya almaktır. İşlemi yapmak istendiğinde de veriyi hafızadan çağırmak gerekir. Buradaki hafızadan çağırma işine de “Değişken” denir. Bir başka değiyle programlama dilinde işlediğimiz verileri bilgisayarın hafızasında tutmak için yapmış olduğumuz tanımlara denir.

Değişken tanımlarken dikkat edilmesi gereken birkaç önemli nokta bulunmaktadır:

 • Türkçe karakter ve boşluk kullanılmaz, 
 • Tanımlamaya rakam ile başlamaz,
 • Aynı blog içerisinde(class, fonksiyon vb.) aynı isim birden çok tanımlanamaz.
 • Program dillerine ait terimler(if, else, while vb.) kullanılamaz.

. . .

Veri tiplerini sırasıyla inceleyelim:

1 . var: değişken tipini bilmediğimiz yada belirtmeye gerek duymadığımız zamanlarda kullanılanılan tanımdır.

var name = "name"; 
var number = 2;

2. int: Tam sayı ifadelerin tutulduğu,  263   ve 263 -1 arasındaki sayı değerlerini alan tanımdır.

int x = 5;
int counter = 10;

3. Double: Ondalıklı sayıların ifade edildiği değişken tipidir.

double x = 5;  // Burada 5 aslında 5.0'dır. 
double y = 5.2;

4.String: Yazı ifadelerinin tutulduğu değişken tipidir.

 String name = "Hello word!"; 

String’lerle ilgili bazı önemli noktalar şu şekildedir:

=>>> “” ya da ‘’ ile kullanılır.

 String name1 = "Hello"; 
 String name2 = 'Hello'; 

=>>> String’lerin birleştirme işleminde “+” işareti kullanılır.

String text1 = "Hello";
 String text2 = ' Word!';
 String texts = text1 + text2; 
 print(texts);

=>>> Özel isimler “ ‘ ” ile yada “\” ile ayrılır. ( \ = ALT + ? yada OPTION + ?)

 String text1 = "Emral's files";
 String text2 = 'Emral\s files';
 String text3 = "Emral\s files"; // INCORRECT!!
 String text4 = 'Emral's files'; // INCORRECT!!
 

=>>> Bir değişkenin değeri String içinde “${}”  ile kullanılır.

int num = 5;
 String x = "five";
 String text = "Emral's files number: ${num} (${x})";
  print(text); // =>>> Emral's files number: 5 (five)

5. bool:  sonucunun “true” yada “false” olduğu, karar ifadelerin tutulduğu değişkenlerdir.

bool selection = true;
 print(selection);  // =>>> true
 
 bool example = 5<2;
 print(example);   // =>>> false

6. dynamic: Her değeri alabilen(String, int, double, bool), bir değişkenin türünün çalışma sırasında değiştirilmek istendiği durumlarda kullanılan değişken tipidir.

 dynamic exampleString="İlkDeğer";
 dynamic exampleInt=5;
 dynamic exampleList=[10];
 print(exampleList.toString());  // =>>> [10]

Bu zamana kadar ki öğrenmiş olduğumuz değişken tiplerini aşağıdaki şemadaki gibi örneklendirebiliriz.

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.