Çerez İpucu – Entity Framework Sadece Değiştirilen Alanın Güncellenmesi

.NET Entity framework’te veritabanında sadece istenilen alanın güncellenmesi için aşağıdaki örnekten yararlanılabilir.

Gene hem kendime not olması için hem de bir şekilde aynı işi yaptırma ihtiyacı olan kişiler için amme hizmeti yapmış olalım 🙂

using (var context = new YourProjectEntities()){
      
        DbTable dbTable = new DbTable();

        dbTable.ID   = 1; // Kaydın bulunması için ID değerini belirtiyoruz
        dbTable.STATUS = 0; // Tabloda değişmesini istediğimiz alan ve veri

        context.DbTable.Attach(dbTable);
        context.Entry(dbTable).Property(s => s.STATUS).IsModified = true; // STATUS alanın değiştirildiğini Entity Framework'e bildiriyoruz

        context.SaveChanges(); 
        
      }

Sağlıcakla kalın 🙂

Be First to Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.