Category: Java

Harf Değiştirme String name = “Mehmet”; String newName = name.replace(‘e’, ‘i’); //return : Mihmit   Boşluk Kırpma String hello = ” Merheba Mehmet! “; String trimmedHello = hello.trim(); //return :…

Read More Java String İşlemleri

Java

Java’da formatlı bir tarih çıktısı almak için aşağıdaki yol kullanılabilir. Date today = new Date(); String str = String.format(“%tA, %tB %td”, today, today, today); System.out.println(str); //Output : Saturday, February 28   Ancak…

Read More Java Date Format İpucu

Java

Java’da veriyi yapısı oluşturmak için kullanılan bir kaç yol vardır. Bunlardan birisi ArrayList‘dir ArrayList objedir. Kendi özelinde bazı methodlar bulundurur. Obje olmasından dolayı memoryde heap bölgesinde yaşar. Dinamik bir yapısı vardır.…

Read More Java ArrayList Kullanımı ve Klasik Array İle Karşılaştırması

Java