Category: Flutter

Her bir Flutter uygulaması bir widget ağacından oluşur. Widget’lar davranış durumlarına göre iki kategoriden oluşurlar: StatefulWidget: widget’ın davranışı durum değişikliğine göre güncellenmesi gerekiyorsa bu bir StatefulWidget’tır. StatelessWidget: widget verisinin sadece gösterilmesi…

Flutter Genel Türkçe

Her bir Flutter uygulaması widget ağacından oluşmaktadır.  Bu uygulamada Materialapp kütüphanesindeki widgetlardan “material.dart” import edilerek Material design kütüphanesinden faydalanılmıştır. Ekrana “Hello Word…!” Yazdırma… Dart programlama dili kullanıldığı için ana işlemler “main()”…

Flutter Genel Türkçe

VisualStudioCode üzerinde yeni bir Flutter uygulaması oluşturmak için izlenmesi gerek adımlar şu şekildedir: Command + Shift + P tuşlarına basılır ya da View => Command Palette tıklanır. 2. Açılan ekranda…

Flutter Türkçe